قوانین و مقررات شرکت تکسو

 

شرایط عمومی: 

بند دو- هیچ شخص حقیقی نمی تواند با عنوان نام مستعار با شرکت همکاری کند.

 

بند سه- مشاور فروش به عنوان فرد مستقل با شرکت همکاری میکند و کارمند شرکت نیست. لذا مشاور فروش نمیتواند ادعایی مبنی بر مخارج ، بیمه اجباری ، بیمه بیکاری حقوق ثابت پاداش، عیدی، سنوات و امثالهم از شرکت بکند.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703