قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

شرایط عمومی:

بند دوازدهم- در صورت حادث شدن شرایط فورس ماژور تعهدات شرکت معلق می‌شود و پس از برطرف شدن عواقب حادثه و راه اندازی رسمی کار، موافقت نامه همچنان پا برجا محسوب می‌شود، در صورت نقض قرارداد از سوی طرف مقابل، شرکت هیچ‍گونه تعهدی بر عهده ندارد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703