کار در منزل به صورت پاره وقت و خرید و فروش محصولات غذایی و غیره

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «خرید عسل ژل رویال» ثبت شده است

خرید و فروش عسل (۵۶)

نقش ژل رویال در تقویت سیستم ایمنی بدن:

 

سیستم ایمنی بدن یکی از مهمترین و حساس ترین سیستم های موجود در بدن انسان است. وجود این سیستم برای بدن حیاتی است و به همین جهت باید در تقویت این ویژگی در بدن انسان تلاش کرد. در صورتی که سیستم ایمنی بدن انسان به خوبی کار نکند، ویروس ها و قارچ ها به بدن انسان حمله ور شده و باعث بروز انواع بیماری های ویروسی از جمله کرونا می شوند. 

شاید برای شما هم جالب باشد که بدانید یکی از مهمترین ویژگی ها و خواص ژل رویال برای بدن انسان ، تقویت قوای ایمنی بدن است.

 تقویت سیستم ایمنی بدن از آنجا شکل می گیرد که در ژل رویال مواد مختلفی از جمله پروتئین و ویتامین وجود دارد و ترکیب این مواد با درصد بالایی از مواد ناشناخته ، باعث شده تا خاصیت تقویت سیستم ایمنی بدن در ژل رویال ایجاد شود. خاصیت های این مواد ناشناخته باعث می شود تا گلبول های سفید با قدرت بیشتر و همچنین با دقت کامل! نسبت به وظایف خود هوشیار باشند. تقویت سیستم ایمنی باعث جلوگیری از بروز انواع بیماری می شود و خود شاه کلیدی برای پیشگیری از بروز بیماری های لاعلاج است.

 

البته مصرف ژل رویال باید مداوم و همچنین به اندازه باشد. مصرف زیاد ژل رویال به هیچ وجه توصیه نمی شود. باید با دقت و بر اساس میزان نیازی که در بدن احساس می شود از ژل رویال استفاده شود.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

فروش عسل ژل رویال خرید عسل ژل رویال

ﮊﻝ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﺴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﻻﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﮊﻝ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﻳﺎ ﺷﺎﻩﺍﻧﮕﺒﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺍﺯ ﻋﺴﻞ ﻭ ﮔﺮﺩﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﻩﺍﻧﮕﺒﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .

ﮊﻝ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﯾﮏ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﺪﺩ ﻫﯿﭙﻮﻓﺎﺭﻧﮑﺲ ﻭ ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴﻞ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﻠﮑﻪ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

 

ﻓﻮﺍﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﻋﺴﻞ ﮊﻝ ﺭﻭﻳﺎﻝ :

ﮊﻝ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯼ B5 ﻭ B6 ﺍﺳﺖ . ﮊﻝ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ . ﻋﻮﺍﺭﺽ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﭼﺮﻭﮎﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍ ﺑﻨﻔﺶ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ . ﮊﻝ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ : ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺧﻨﮏ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

 

 👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان