کار در منزل به صورت پاره وقت و خرید و فروش محصولات غذایی و غیره

فروش عسل ژل رویال خرید عسل ژل رویال

ﮊﻝ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺎﺩﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﺴﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮﺩ . ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﻤﻪ ﻻﺭﻭﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﺍﻭﻝ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺯ ﮊﻝ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﻳﺎ ﺷﺎﻩﺍﻧﮕﺒﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ . ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺟﻴﺮﻩ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ ﺍﺯ ﻋﺴﻞ ﻭ ﮔﺮﺩﻩ ﻣﯽﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﺁﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﺍﺯ ﺷﺎﻩﺍﻧﮕﺒﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺭﺳﺪ ﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻏﺬﺍ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪﻭﺟﻮﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺍﺧﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺑﻴﻦ ﺯﻧﺒﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﺩﻩ ﻭ ﻣﻠﮑﻪ ﻣﯽﮔﺮﺩﺩ .

ﮊﻝ ﺭﻭﻳﺎﻝ ﯾﮏ ﺗﺮﺷﺢ ﭘﺮﻭﺗﺌﯿﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﺪﺩ ﻫﯿﭙﻮﻓﺎﺭﻧﮑﺲ ﻭ ﻓﮏ ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺯﻧﺒﻮﺭﻋﺴﻞ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻣﻠﮑﻪ، ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ .

 

ﻓﻮﺍﯾﺪ ﻭ ﺧﻮﺍﺹ ﻋﺴﻞ ﮊﻝ ﺭﻭﻳﺎﻝ :

ﮊﻝ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﺣﺎﻭﯼ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻭ ﺁﻧﺘﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻭﯾﺘﺎﻣﯿﻦﻫﺎﯼ B5 ﻭ B6 ﺍﺳﺖ . ﮊﻝ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻣﺪﺕ ﺭﺍ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ . ﻋﻮﺍﺭﺽ ﯾﺎﺋﺴﮕﯽ ﺭﺍ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽﺩﻫﺪ . ﭼﺮﻭﮎﻫﺎﯼ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺍﺷﻌﻪ ﻣﺎﻭﺭﺍ ﺑﻨﻔﺶ ﺭﺍ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ . ﻧﺎﺑﺎﺭﻭﺭﯼ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ . ﮊﻝ ﺭﻭﯾﺎﻝ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ .

ﻧﺤﻮﻩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ : ﺩﺭ ﺟﺎﯼ ﺧﺸﮏ ﻭ ﺧﻨﮏ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﯾﺨﭽﺎﻝ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﺷﻮﺩ.

 

 👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

انرژی چیست؟

در باور عموم و در محافل علمی معمولا انرژی را کمیتی می شناسند که با واحداهای کالری یا ژول اندازه گیری می شود. اما آنچه  که در تمدنهای مختلف از دیربار به عنوان نیروی حیات شناخته شده متفاوت است.
دقت کنید هنگامی که کالری بدن افت می کند بدن دچار حالت ضعف و سستی می شود. اما هنگامی که کمبود نیروی حیات ایجاد می شود دچار حالت خستگی، خواب و یا حتی غم و غصه می شویم.
راه هایی  که از طریق آن می توان انرژی حیات را تقویت کرد یا به اصطلاح آن را شارژ نمود :
1- خواب
2- غذای سالم و تازه (در آینده مفصل توضیح داده خواهد شد )
3- استراحت وخواب
4- مدیتیشن از طرق مختلف ( در تمدنهای مختلف روشها متفاوت است)
5- استفاده از طبیعت مثل نور خورشید، آب خاک و...

اما معمولا افراد از هیچکدام از این روشها استفاد نمی کنند و از راه ساده تری استفاده می کنند.
......دزدی انرژی.......
معمولا این دزدی توسط چهار گروه صورت می پذیرد.
-افراد ظالم : این دسته با تهدید و ارعاب دیگران از انرژی آنها می دزدند.(( همیشه در مواجهه با این افراد به جای مقابله به مثل به این نکته توجه کنید که آنها انرژی کم آورده اند و عن قریب است که تسلیم شوند)
- افراد مظلوم: این دسته با مظلوم نمایی و درد دل کردن و گفتن از گرفتاریها باعث دلسوزی ما شده و از این طریق انرژی ما را می دزدند.
- افراد غرغرو : با غر زدن تمرکز دفاعی هاله انرژی افراد را به هم زده و از انرژی آنان می دزدند.
-افراد منزوی : که قویترین دزدان ارژی هستند. این افراد در جمع شرکت می کنند اما مشارکت نمی کنند. قهر می کنند و در مقابل پرسشها سکوت می کنند و به تنهایی قادرند حال یک جمع را خراب کنند.
از انسانهایی که معنویت قوی دارند به ندرت می توان انرژی دزدید
انرژیهایی که می توان از آنها برای رشد و تعالی انسان استفاده کرد معمولا در اثر غفلت و عدم آگاهی از دست می رود.
در اکثر موارد این انرژی ها اگر دزدیده نیز نشوند توسط خود شخص به هدر میروند . از طریق
1-نگرانی : که یکی از شایعترین اجزاء زندگی روزمره است
2- خشم : در هنگام بروز عصبانیت حجم زیادی از انرژی حیاتی شخص تخلیه شده و از دست می رود. (معمولا پس از یک عصبانیت شدید افراد بیحال می شوند)
3- شهوت وتخیلات شهوت آمیز: که تمام حالات شهوت را در بر می گیرد.
4- حرفهای بیهوده و جرو بحث 

نگاهی دقیق به زندگی روزمره مشخص می کند که حجم عظیمی از انرژی که می تواند باعث سلامتی، نشاط ، ثروت و آرامش ما شود، صرف چه اموری می شود.

اما این انرژی را چگونه می توان مدیریت نمود؟

ادامه دارد...

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان

خرید عسل ژل رویال در اصفهان

ژل رویال چیست؟

 

ژل رویال یک ترشح پروتئینی است که از غدد هیپوفارِنکس و فک پایینی زنبورعسل کارگر خارج می شود.

تنها غذایی است که در طول عمر ملکه، به او داده می شود و همچنین همه لاروهای کوچک در سه روز اول پس از اینکه از تخم خارج شدند با ژل رویال تغذیه می شوند.

این غذای زنبور ملکه، دارای ویژگی های مختلف بیولوژیکی مفید برای سلامت انسان مانند: فعالیت های آنتی اکسیدانی، اثرات ضد باکتری، افزایش ایمنی و اثرات ضد تومور است.

 

فروش ژل رویال در اصفهان

خرید محصول با قیمت 125000

 

 

 

 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
کارپاره وقت دراصفهان