قوانین و مقررات شرکت تکسو

 

شرایط عمومی:

بند یازده- هر گونه اغتشاش، فعالیت سیاسی و عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران در شرکت ممنوع بوده و در صورت مشاهده رعایت نکردن قوانین، شناسه مشاور فروش مسدود و از حضور وی در شرکت و نمایندگی های شرکت به صورت دائم جلوگیری به عمل خواهد آمد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703