قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

شرایط عمومی:

بند هفت- مشاور فروش حق ندارد هیچ گونه وجه نقدی را از مشتری یا مشاوران فروش گروه فروش خود درخواست نماید یا حسابی غیر از حساب شرکت برای واریز وجه کالا به مشاوران یا مشتریان معرفی نماید. بدیهی است در صورت چنین تخلفی شناسه مشاور فروش مسدود و اقدامات قانونی علیه وی صورت می‌پذیرد.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703