قوانین و مقررات شرکت تکسو 

 

شرایط عمومی:

بند پنج- مشاور فروش حق ندارد هیچ گونه قراردادی را از طرف شرکت با هیچ شخص حقوقی و یا حقیقی امضاء نماید.

 

 

👈 با خرید و معرفی افراد به ما پورسانت دریافت کنید.
👈 احمد رضا سازواری 09217709172 - 09139256703